Jak działają rozdrabniacze do słomy?

Słoma jest materiałem powszechnie wykorzystywanym w hodowli i uprawie niektórych roślin. Używa się jej jako ściółki dla bydła, trzody chlewnej, a także drobiu. Bywa też stosowana do podścielania upraw ogrodniczych np. krzaków truskawek, dla ochrony owoców przed kontaktem z glebą, przed zanieczyszczeniem i rozwojem pleśni. Może być także wykorzystana jak cenny surowiec energetyczny.

Jednak by słoma mogła być użyta w gospodarstwie hodowlanym, ogrodniczym lub do celów energetycznych musi być odpowiednio pocięta. Jest to możliwe dzięki specjalnym rozdrabniaczom do słomy. Najczęściej stosowane rodzaje tych maszyn to rozdrabniacze do balotów o przekroju okrągłym oraz rozdrabniacze do sprasowanych kostek słomy. Sprawdźmy, jak działają oba rodzaje konstrukcji.

Rozdrabniacze do balotów

Rozdrabniacze do balotów mają komorę typu rurowego, o przekroju okrągłym. Są przystosowane do załadunku różnej ilości balotów, w zależności od długości komory. Urządzenia zaprojektowano w taki sposób, by podawanie materiału było możliwe dzięki sile grawitacji. Dlatego komora ładunkowa jest zwykle ustawiona pod kątem lub ułożona poziomo.

Załadowana słoma w postaci balotów opada pod swoim ciężarem na umieszczoną w dolnej części urządzenia tarczę tnącą. Obracająca się tarcza, która może wykorzystywać mechaniczne przeniesienie napędu z WOM-u lub działać dzięki podłączeniu do układu hydraulicznego ciągnika, za sprawę umieszczonych w niej noży rozdrabnia słomę na kawałki o ustalonej długości. Dzięki specjalnej dmuchawie pocięte kawałki słomy są rozrzucane przez wyrzutniki.

W przypadku tego typu maszyn najczęściej stosowanym rozwiązaniem są rozdrabniacze montowane na tylny TUZ.

Rozdrabniacze do kostek

Rozdrabniacze do kostek mają komorę ładunkową o przekroju prostokątnym. W zależności od wymiarów mogą zmieścić różną ilość słomy. Kostki załadowane do komory są rozdrabniane dzięki pracy systemu noży i specjalnych walców podających. Urządzenie działa zwykle w ten sposób, że kostki siana są sukcesywnie przesuwane w stronę sekcji rozdrabniającej dzięki umieszczonym w podłodze komory ładunkowej pasom lub łańcuchom. Gdy słoma znajdzie się w zasięgu wałów podających, jest chwytana i przemieszczane w stronę noży. Są one zamontowane w poprzek komory ładunkowej i poruszają się w jednej płaszczyźnie w obie strony. Słoma, dostając się między ostrza, jest cięta, po czym przechodzi do mechanizmu rozrzucania i za pomocą wentylatora jest wywiewana przez specjalnie rozmieszczone wyrzutnie.

Wróć do bloga